“De” Teoria i pràctica de la flor natural (ací ens pariren).

ACÍ em pariren i açí estic.
I com que em pasen certers coses,
ací les cante, ací les dic.

Ací em pariren i ací estic.
Ací treballe i done besos.
Ací agonitze i ací em ric.

Ací defense unes collites.
Deu veritats i quatre mites.

Ací em pariren i ací estic,
pobre de bens i ric de dies,
pobre de versos, d’afanys ric.

Cante l’amor i les parelles
que viuen, beuen i s’en van.
Cante un amor de contraban.

Cante l’amor, cante els amants.
No sé tampoc si aço son cants.

Dic les coses que vénen, van,
tornen un dia, altre s’en van,
l’esperança de contraban.

Deixa un comentari

2016 Col·lectiu Camí Fondo © Tots els drets reservats/Todos los derechos reservados/All rights reserved.