“Udol”. Allen Ginsberg, 1955.

¡Sant! ¡Sant! ¡Sant! ¡Sant! ¡Sant! ¡Sant! ¡Sant! ¡Sant! ¡Sant! ¡Sant! ¡Sant! ¡Sant! ¡Sant!¡Sant! ¡Sant!

¡El món és sant! ¡L’ànima és santa! ¡La pell és santa! ¡El nas és sant! ¡La llengua i la verga i la mà i el forat del cul són sants!

¡Tot és sant! ¡Tots són sants! ¡Tots els llocs són sants! ¡Tot dia està en l’eternitat! ¡Tot home és un àngel!

¡El vague és tan sant com el serafí! ¡El dement és tan sant com tu la meva ànima ets santa!

¡La màquina d’escriure és santa el poema és sant la veu és santa els oients són sants l’èxtasi és sant!

¡Sant Peter sant Allen sant Solomon sant Lucien sant Kerouac sant Huncke sant Burroughs sant Cassady sants els desconeguts bojos i sofrents captaires sants els horribles àngels humans!

¡Santa meva mare a la casa de bojos! ¡Santes les vergues dels avis de Kansas!
¡Sant el gemegant saxofon! ¡Sant l’apocalipsi del bop! ¡Santes les bandes de jazz marihuana hipsters pau peiot pipes i bateries!

¡Santa les solituds dels gratacels i paviments! ¡Santes les cafeteries plenes amb els milions! ¡Sants els misteriosos rius de llàgrimes sota els carrers!

¡Sant el argonauta solitari! ¡Sant el vast xai de la classe mitjana! ¡Sants els pastors bojos de la revolta! ¡Qui té Los Angeles és Los Angeles!

¡Santa New York santa San Francisco Santa Peoria & Seattle santa París santa Tànger santa Moscou santa Istanbul!

¡Sant el temps en l’eternitat santa eternitat en el temps sants els rellotges a l’espai la quarta dimensió santa la cinquena Internacional sant l’àngel en Moloc!

¡Sant el mar sant el desert santa la via fèrria santa la locomotora santes les visions santes les lucinacions sants els miracles sant el globus ocular sant l’abisme!

¡Sant perdó! ¡Compassió! ¡Caritat! ¡Fe! ¡Sants! Nosaltres! ¡Cossos! ¡Patint!¡Magnanimitat!
¡Santa la sobrenatural extra brillant intel ligent bondat de l’ànima!

Deixa un comentari

2016 Col·lectiu Camí Fondo © Tots els drets reservats/Todos los derechos reservados/All rights reserved.